Ticket #1014 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Blogga på livesidan ( http://www.xixxeaon.com/livepirate)

Reported by: xix.xeaon@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

På min websida skriver jag på engelska, jag antar att det är okay. Jag är pirat men jag har inte något direkt "tag" system eftersom jag inte har skrivit så väldigt många artiklar men det ska jag ändra på och jag grejade en enkel sida som ni kan skanna för bara relevanta artiklar:  http://www.xixxeaon.com/livepirate

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to wontfix

Jag är tyvärr helt beroende av ett fungerande RSS-flöde, jag kan inte skanna en HTML-sida.

Återkom gärna

comment:2 Changed 12 years ago by xix.xeaon@…

Jaja då fick jag väll koda mig en liten sån då =)  http://www.xixxeaon.com/livepirate.rss
w3 säger att det är rätt men har du några felmeddelande så kan jag nog fixa =P

comment:3 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution wontfix deleted

comment:4 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

Nice :-)

Nu har jag lagt till den, verkar funka.

comment:5 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

comment:6 Changed 12 years ago by xix xeaon

Det ska funka nu tror jag =)

comment:7 Changed 12 years ago by mini

 • Summary changed from Blogga på livesidan to Blogga på livesidan ( http://www.xixxeaon.com/livepirate)

comment:8 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

ser bättre ut :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.