Ticket #1015 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Blogga för pp-live

Reported by: Ansem Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej. Jag är en finlandssvensk pirat som gott kunde upprätthålla en blogg kopplad till Piratpartiet Live! Kunde vara kul att jämföra händelser både i Finland och Sverige, specielt då sådant som har att göra med piratpartiet i de båda länderna.

Bloggen ligger på  http://djupavatten.blogspot.com/ och är nyligen upprättad främst för att följa Spectrial 2, men om intresse finns kan jag bra tänka mig att fortsätta blogga om sådant som hör till våra intresseområden. Taggen/etiketten som skulle användas är kort och gott "pirat" för de inlägg som är relevanta för er. Jag håller fortfarande på och tweakar utseendet, så bloggen ser lite halvkaotisk ut än så länge.

Fråga gärna efter mer information om något ännu är oklart
Fredrik Hällund
fredrik.hallund [a] gmail.com

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kul!

Tillagd.

/Mikael

Note: See TracTickets for help on using tickets.