Ticket #1016 (new Defekt) — at Version 3

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Server Error i Automail administartionen

Reported by: patrik.greco@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

När man försöker gå till  https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Communications/AutoMails.aspx

Server Error in '/' Application.

Input string was not in a correct format.

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Hela felmeddelandet:  http://p.zash.se/u15QAA.txt

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 12 years ago by Supportgruppen

Inga problem för mig, funkar både i senaste opera o i minefild. Robert Nyberg

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 12 years ago by patrik.greco@…

Replying to Supportgruppen:

Inga problem för mig, funkar både i senaste opera o i minefild. Robert Nyberg

Det är inte browser som är problemet, det är rättigheter i PW som har blivit lite mysko för sånna som bara har UP poster. Eller det är vad jag gissar på då jag och en till med mer eller mindre samma rättigheter får exakt samma felmedelande.

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Automail administartionen ger felmedelande to Server Error i Automail administartionen
Note: See TracTickets for help on using tickets.