Ticket #1034 (closed Uppgift: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Ett lättöverskådligt kalendarium på piratpartiet.se

Reported by: Infallsvinkel Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords: Kalendarium
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

Det behövs ett lättöverskådligt kalendarium på piratpartiet.se - för de medlemmar som inte är *hardcore*, utan bara lite engagerade.

Den nuvarande kalendern är dels svåröverskådlig (det är inte alls självklart att trycka på "mer" för att få upp en hel kalenderbild), dels innehåller den på tok för mycket information.

Varför inte bara en *sida* på piratpartiet.se som listar de allra viktigaste pirathändelserna under året, kanske 5-6 händelser. T.ex. årsmöten, deadlines för valplattformar etc.

Enkelt med rubriker, hela årets viktigaste händelser syns på samma sida, utan behov av att klicka sig hit eller dit.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

Kanske göra en kalendersida med först en statiskt lista (som Infallsvinkel föreslog), och under det en ruta med mer komplett kalender?

Tänker för att både ge den enkla översikten och för att på samma plats kunna hitta info om varje liten piratfika etc...

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone changed from Innan 2012 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Använd inte trac för hemsidan. Om felrapporten fortfarande var aktuell så vet rickard.a redan om detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.