Ticket #1052 (closed defect: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

byte av bloggadress för PP-Live!

Reported by: fredrik.hallund@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej.

Tänkte meddela att jag byter adress för min blogg. Mina framtida inlägg kommer att dyka upp på  http://www.fredrikhallund.fi/ istället för min gamla  http://djupavatten.blogspot.com. Jag har fått positiv respons på mina tidigare inlägg och vill gärna fortsätta dyka upp i er feed när jag har något intressant att komma med.

Kommer att använda taggen "integritet" i fortsättningen för att skriva om sådant som kunde vara intressant för er.

Mvh, Fredrik Hällund

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tog  http://www.fredrikhallund.com/

Men du verkar inte använda "integritet" så mycket?

Note: See TracTickets for help on using tickets.