Ticket #1058 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Piratblogg för Piratpartiet Live (http://ppnow.blog.com/)

Reported by: danielbart74@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Detta är min nya engelskspråkiga svenska piratblogg och pirat-tankesmedja som enbart och uteslutande behandlar den globala piratrörelsens strategiska kommunikations- och framtidsfrågor. Inga andra frågor kommer att behandlas. Därför är den också lämplig för Piratpartiet Live. Min nya piratblogg finns på

 http://ppnow.blog.com/

Jag vill självfallet stå som pirat. Bloggen är skriven från ett svenskt politiskt kontext men är på engelska för att kunna läsas av pirater över hela världen eftersom frågeställningarna i högsta grad är universellla och relevanta även för piratrörelsen i andra länder. Det vore synd om 99% av världen inte skulle kunna läsa mig! Dessutom, Sverige är mångspråkigt och inte längre en kulturell och språklig monolit! Bloggen behandlar piratfrågor bl.a. utifrån kritisk teori såsom dekonstruktion och cyborgteori.

Mvh

Daniel Bart

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted
  • Type changed from Defekt to Förbättring

Hav tålamod!

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Summary changed from Piratblogg för Piratpartiet Live to Piratblogg för Piratpartiet Live (http://ppnow.blog.com/)

comment:3 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Inlagd, blogga på!

Note: See TracTickets for help on using tickets.