Ticket #1065 (assigned Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Tracen borde köra Force-SSL

Reported by: sikevux Owned by: SimonB.
Priority: minor Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description (last modified by SimonB.) (diff)

Två steg:

  1. Få frontend att _alls_ hantera SSL mot utv.piratpartiet.se (samt troligen då även dev.piratpartiet.se)
  2. Skriva en ticket ett på annat sätt få folk att göra så frontend puffar över folk till SSL i lagom mängd

(Det går inte göra tvingande SSL på trac om vi inte vill riskera att bli utan. Då tickets osv är publika är transportkryptering liten poäng med. Vill man dölja vem som rapporterat hjälper inte SSL men däremot t ex VPN/proxy.)

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Richie to sikevux
  • Priority changed from critical to minor
  • Status changed from new to assigned
  • Type changed from Defekt to Förbättring

@sikevux Kan du ta på dig att registrera ett (gratis) SSL-cert via startcom SSL (googla dem!) alternativt driva på någon att ett SSL-cert inhandlas till lagom pris nån annanstans? Vid skapande av SSL-cert request är det viktigt att fältet "CN" eller "Common Name" fylls i med rätt domännamn. I detta fallet ska det alltså stå exakt utv.piratpartiet.se och inget mer -- inga mellanslag eller annat krafs! :-)

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 12 years ago by sikevux

Replying to SimonB.:

@sikevux Kan du ta på dig att registrera ett (gratis) SSL-cert via startcom SSL (googla dem!) alternativt driva på någon att ett SSL-cert inhandlas till lagom pris nån annanstans? Vid skapande av SSL-cert request är det viktigt att fältet "CN" eller "Common Name" fylls i med rätt domännamn. I detta fallet ska det alltså stå exakt utv.piratpartiet.se och inget mer -- inga mellanslag eller annat krafs! :-)

startcom SSL kräver att man mailar postmaster alt. webmaster@… för att verifiera att man äger root domänen. Lättast borde väl vara att skaffa ett cert för *.pp.se eller?

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from sikevux to SimonB.
  • Milestone set to UPK2011

comment:4 Changed 10 years ago by SimonB.

  • Description modified (diff)
  • Milestone Innan UPK2011 deleted
Note: See TracTickets for help on using tickets.