Ticket #1068 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

https://www.mittmjol.se alt. https://www.mittmjöl.se

Reported by: jimmie.moberg@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

27-årig mjukvaruutvecklande pirat-aktivist bosatt i Linköping.
Bloggen kommer inte enbart att handla om piratåsikter, även om tyngdpunkten kommer att ligga där.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

Hej!

Jag behöver en kategori för inlägg som är piratrelaterade, så att jag kan filtrera bort resten.

Tack!

comment:2 Changed 13 years ago by Jimmie Moberg

Hej!

Gjorde en kategori som fick namnet piratfrågor.

 https://www.mittmjol.se/category/piratfragor/

MVH

comment:3 Changed 13 years ago by mini

Intresserad av detta, men vill gärna se att du bloggar lite mer först!

comment:4 Changed 13 years ago by anonymous

Ja det vill jag med, men när man jobbar ca 10h/dag framför en dator så blir det inte så ofantligt mycket tid framför datorn hemma... Men jag ska försöka bättra mig ;)

comment:5 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major

comment:6 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

enbart tre inlägg från 2011.

Note: See TracTickets for help on using tickets.