Ticket #1085 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)

Reported by: of_darkness Owned by: dansve
Priority: blocker Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Notifiering om nya besökare ska ju ge fokus åt det fönster/flik där supportoperatören är inloggad på och även växla till den fliken.

Men detta funkar ej i opera 10+ och firefox 4*.

I opera så hänger sig browsern sig vid notifieringar(inte alltid första gången men ofta andra eller tredje gången)

I ff4 så blir notifieringen en css popupp som inte syns mer än under den fliken som get notifieringen.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.