Ticket #1093 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

RSS Nyhetsforumet

Reported by: anonymous Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Jag är aldrig i forumet men jag prenumererar på piratpartiets feed på RSS och där kommer bland annat alla poster från nyhetsforumet automatiskt. Nu för tiden verkar en stor del av de inläggen komma från diverse representanter från SD eller annat liknande parti som uppmanar andra att "rösta svenskt" samt att länkar och kommentarer har den innebörden istället för en piratinriktning.

Småsmart trick, de har ju upptäckt att det går rakt ut utan kontroll och även om moderatorer flyttar inläggen så försvinner de inte från RSS, i alla fall inte på hyggligt lång tid.

Förutom att det är jobbigt att få massa spam den vägen för mig som läsare måste det väl vara högst olämpligt att dessa icke-pirat-inlägg får härja fritt? Det vore klart bättre om enbart modererade inlägg hamnade i feededn, t.ex. kanske genom att inlägg istället flyttas/kopieras in i en annan avdelning som enbart moderatorer kan använda. Som sagt dyker inläggen upp i RSS även om de flyttas direkt.

Tack för mig.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

Tjo!

Vi har noterat problemet och har faktiskt redan tagit fram en lösning på det! Just nu testkörs den på ett dolt forum men så fort vi är säkra på att den faktiskt fungerar som den ska så kommer vi släppa lös den på Nyhetsforumet.
Förhoppningsvis tar det inte mer än 1 - 2 veckor till.

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.