Ticket #1095 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Förbättra "För x timmar sedan" i nyhetsflödet

Reported by: olofb Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

I rutan "Nyheter om piratpartiet >>>" på live.piratpartiet.se står "För x timmar sedan" nere till höger i varje item.

Detta mått stämmer inte, t.ex. läste jag nyss "För 23 timmar sedan" kring DN-debatt artikeln "Politikerna måste våga stå upp mot piraterna", som är från 2008.

Några alternativ:

1) Gnäll på DN Debatt tills de fixar någon standard/RSS-liknande mojjäng så datum stämmer :)
2) Hacka ihop en funktion som beräknar tidpunkt för artiklar bättre. T.ex. genom att kontrollera mot tidigare cachade textmassor. Dvs. cacha hela artikeltexterna på PP's servrar. Första gången textmassan lagras = hyffsat bra tidpunkt.
2) Ta bort "För x timmar sedan"-texten (felaktig info är sämre än ingen info alls)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by olofb

DN-artikeln ligger i "Nyheter om piratfrågor >>>", inte "Nyheter om piratpartiet >>>".

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Alternativ 2 är det som faktiskt används just nu, av nyhetr.se som är tjänsten vi använder. Den hittar ibland via länkar artiklar som den inte sett tidigare, och då dyker de upp i flödet. Jag tycker inte om att problemet finns, men jag tror trots allt att det avtar med tiden .... så gör inget just nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.