Ticket #1104 (closed Defekt: fixed)

Opened 11 years ago

Last modified 9 years ago

Supportgruppens interna kanal

Reported by: rikk Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

Kanalen är inte kopplad till ppbot vilket gör att meddelanden bara går en väg och kommer ej tillbaka

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by of_darkness

Ok att lägga in som invite only då den är enbart är öppen för supportens operatörer och vissa utvalda andra. Men vi har ett behov att kunna kommunicera via ppbot till andra kanaler.
MVH. Supportgruppen.

comment:2 Changed 11 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Kör: "ppbot:getchatid" i kanalen och skicka mig resultatet, samt ett nick som ni vill använda.

comment:3 Changed 11 years ago by Rickard Wahlander <rickard.wahlander@…>

#ville.kettinen/$82631ec07263d68b

Önskat namn: supportintern

comment:4 Changed 9 years ago by sikevux

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.