Ticket #1114 (accepted Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/)

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag vill rekommendera en ny blogg till flödet:  http://www.usablogg.org/

Den skrivs av en svensk programmerare i Silicon Valley i Kalifornien, uttrycker ofta sympati med svenska och internationella piratfrågor, samt har god inblick i amerikanska tillkortakommanden i världspolitiken, men även kinas frammarch i många frågor. Allt han skriver är kanske inte intressant för PP, men IMHO så mycket som uppåt hälften, de senaste veckorna har han t.ex haft många intressanta infallsvinklar på de kommunikationstekniska aspekterna av revolutionerna i Tunisien och Egypten (inklusive några snygga verbala snytingar åt både svenska och amerikanska UD:s patetiska försök att både äta kakan och ha den kvar utan att egentligen göra någonting alls).

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted
  • Summary changed from Tips om ny blogg to Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/)

Är intressant, men jag skulle behöva lite vettiga kategorier....

Note: See TracTickets for help on using tickets.