Ticket #1118 (closed Defekt: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

live.piratpartiet fungerar inte som det skall i chrome

Reported by: marcus.fridholm@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: chrome, sidladdning, hänger sig
Cc:

Description

Ungefär halvvägs genom sidladdningen börjar webbläsaren vänta på feeds av olika slag (eg wordpress och facebook), sen står den och tuggar i evighet. Då och då dyker frågor upp om man verkligen vill vänta för att sidan är trasig. Väntar man så kraschar sidan, försöker man avbryta laddningen så går det inte att scrolla.

Jag har försökt ladda sidan ett tiotal gånger med olika datorer via chrome -- no joy...

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Simon B.

Works for me.
Mer seriöst, det vi kan göra är ungefär att minska på innehållet i sidan. Vad ska bort / minskas på?

comment:2 Changed 12 years ago by marcus.fridholm@…

Borde man inte kunna AJAX:a in wordpress, twitter, facebook etcetera och köra skriptet sist av allt?
Då blir ju sidan användbar asynkront.

comment:3 Changed 11 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Jag tycker det verkar som om sidan funkar i chrome. Däremot finns det utrymme för optimering, och det har vi buggar för. Stänger denna. Ticket #551 comes to mind.

Note: See TracTickets for help on using tickets.