Ticket #1223 (new Uppgift) — at Initial Version

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Vad vill du? -sida för att hjälpa inkommande volontärer

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

  1. Få klart textförslag  https://piratenpad.de/p/vad-goring-for-pp-se --- Vilka ska strykas? Ändra/radera gärna direkt på paddan i det (rosa)-färgade
  1. Lägga in texten på lagom webbsida
  1. Skriva text för att få med detta i närmsta Tapir
Note: See TracTickets for help on using tickets.