Ticket #140 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

UP Lysekil kan inte lista alla medlemmar

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: UP Lysekil, geografi, lista
Cc:

Description

UP Lysekil är i PW begränsat till att enbart visa Lysekils kommun, men har ett större upptagningsområde och kan därför inte se alla medlemmar.

Attachments

exempel.tiff Download (28.8 KB) - added by agnesson 13 years ago.
Exempel vid listning av medlemmar för en lokalavdelning

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by henriksecretisland@…

Hejsan, till den det berör.
Jag heter Henrik Hultberg och är med och arrangerar en festival i sommar i lysekiltrakten. Det bli politik och party. Det blir representanter från bla. tyska parlamentet, ledare i Svenska miljörörelsen(Maria Ferm) och Piratrörelsen(Rick Falkvinge), Peter Sunde från Pirate Bay...
Jag tänkte att Ni kanske kunde hjälpa oss att få ut ordet..jag har redan varit i kontakt med Lysekilsposten. De vill nog göra ett reportage från någon lokal person då de säkert vill ha en lokal vinkling på det.
Här har du en länk, den leder vidare till andra sidor med mer info..
 http://secretisland2009.blogspot.com/2009/06/i-manadsskiftet-juli-aug-sker-en-unik.html

En vänlig hälsning
Henrik Hultberg

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed

Problemet kommer att lösas när vi hinner implementera organisatoriska roller för mailutskicken. då kommer folk med roller som är organisationsanknutna att kunna skicka till alla i organisationen oavsett geografi.

Men det dröjer ett litet tag till.

/Jörgen

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to onhold

Changed 13 years ago by agnesson

Exempel vid listning av medlemmar för en lokalavdelning

comment:5 Changed 13 years ago by agnesson

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution onhold deleted

Problemet kvarstår vid listning av medlemskap. Geografi ska inte spela någon roll vid listning av medlemmar i en lokalavdelning inom UP. Se bifogad fil för exempel om hur det ser ut idag.

comment:6 Changed 13 years ago by agnesson

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

 • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.