Ticket #153 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Oöverskådligt lång lista

Reported by: Henrik Enblom Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Listan till höger borde bara innehålla (uppdateras med) träffar som syns på kartan.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by speakman

  • Priority changed from major to trivial

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by henrik.enblom@…

Replying to speakman:priority changed from major to trivial

Håller absolut inte med!
I Eskilstuna finns det ett 60 tal lokaler, det blir larvigt jobbigt att leta upp vallokaler man kan ta i den listan, speciellt när den inte ens är i bokstavsordning.

I Stockholm.. tja se själv :D

comment:3 follow-up: ↓ 4 Changed 14 years ago by speakman

  • Owner changed from larsl to speakman
  • Priority changed from trivial to minor
  • Status changed from new to accepted

Jag förstår problemet, och jag ska klura på någon bra lösning, men jag måste prioritera lite och det här fungerar iallafall. Trivial kanske var att ta i. Den får minor då. :-)

Tack för åsikterna iallafall. Fortsätt gärna leta fler fel och buggar och lägg upp fler Tickets. Om du anger din epostadress som reporter, eller i CC-fältet, så får du mail när något händer rörande dina tickets.

/ Daniel

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 14 years ago by henrik.enblom@…

Jag förstår att det är mycket jobb just nu och att det måste prioriteras.
Kanske kan en halv lösning vara att göra rubriken i pratbubblan till en länk?

comment:5 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

1) Klickar man på en markör numera så scrollar listan så att lokalen hamnar i viewporten
2) Klickar man en markör så finns det numera en länk till bokningen för den lokalen i bubblan

Note: See TracTickets for help on using tickets.