Ticket #179 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Bilden tar tid att ändra sig när man bokar (Från röd till grön symbol)

Reported by: tokfarlig@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Nog för det verkar funka bra att boka, dock så verkar bilden som ska vara "ledig att boka" vara långsam att byta från röd till grön.

Det går tex att boka en gång, testar man samma igen så står det att det är bokat, men bilen är fortfarande röd.

Testade detta för postnr 97755 på ett par st ställen.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Ide:
Förladda en "progress animerad gif" med samma storlek, byt bild med javascript onclick innan resultatet submittas.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

förstår inte riktigt problematiken. verkar snarare ha något problem med någon cache att göra. Kan du kolla i html-källkoden vilken bildfil som <img>-taggen hänvisar till då felet uppstår? Bildfilen och texten om bokat bör nämligen hänga ihop.

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

Delayen handlade om 5-10 min innan systemet visade rätt bild. Det räckte dock inte att tömma cache och reloada sidan efter man bokat, men tillslut så ändrade systemet bilden själv.

Nu visar den rätt, tex för postnr 97755.

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Priority changed from minor to critical
  • Status changed from new to accepted

Det där måste absolut undersökas. Tack för rapporten!

comment:5 Changed 14 years ago by Richie

Klargöring: Den gröna bocken byter direkt, det är markören på kartan som släpar efter.

comment:6 Changed 14 years ago by tokfarlig@…

Annan Observation:

Bokar man ett ställe och sedan går man in på sidan med både Firefox3 och IE7 sida vid sida så kan man få det roliga resultatet att den visar grönt för Firefox medans IE visar rött, och vice versa. Även fast man tömmer cache.

Bilderna är tagna samtidigt.
 http://imageftw.com/uploads/20090505/val.jpg

Det gäller även i den stora listan över vallokaler.

Observera också att IE7 "gömer" titeln ("Vallokal: Nie...") när sidan visas i helskärm, förminskar man rutan så dyker den upp igen.

comment:7 Changed 14 years ago by speakman

Otroligt skumt! Men det som är av väsentlighet är hur koden bakom ikonen ser ut. Utan den är det omöjligt att avgöra var felet egentligen ligger.

Systemet kör cache på ett flertal lager, så det finns en del felkällor så att säga...

Kan du göra om samma sak och plocka ur källkoden både från IE och FF?

Vad gäller att titeln döljer sig i IE har jag inte ett enda uppslag om varför det är så.

comment:8 Changed 14 years ago by anonymous

FIREFOX3:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-W3CDTD XHTML 1.0 TransitionalEN"

" http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>

<title>PP Valbok</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/site_media/css/style.css" />
<script type="text/javascript">

<![CDATA[
var IS_DEBUG = false;
]]>

</script>
<script src=" http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false;&amp;key=ABQIAAAAt3Q7odpwl5ZQl6nfwU5evhRuJVcBkjAYhy1Q70vIy3ec-srSkRSjoq2jhQGyOGE_6CjGdw1FOSVghQ" type="text/javascript"></script>
<script src="/site_media/js/mootools.js" type="text/javascript" ></script>

<script src="/site_media/js/maps.js" type="text/javascript" ></script>


</head>
<body class="map_page">


<div id="betawarning">DETTA SYSTEM ÄR UNDER BETATEST. PROVA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, ALLA REGISTRERINGAR ÅTERSTÄLLS DÅ SYSTEMET TAS I DRIFT.<br />BUGGRAPPORTER <a href="http://utv.piratpartiet.se/newticket?component=Valbokningen" target="_blank">HIT</a> (ange er epost som reporter för feedback).</div>


<div id="container">

<div class="box">
<h1>Vallokal: Alvik-Ersnäs</h1>
<hr/>
<div id="map_canvas"></div>
<div id="data">

<p><a href="/kommun/luleaa/">&lt;&lt; Tillbaka till kommunsidan</a></p>

<h3>Alvik-Ersnäs</h3>


<h4>Adress:</h4>

<p>

Matsalen<br/>
Ersnäsvägen 49<br/>


</p>


<h4>Ansvarig funktion&auml;r:</h4>
<p>


Ingen ansvarig funktion&auml;r finns.


</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="Distribut&ouml;rsrollen &auml;r inte bokad"
title="Distribut&ouml;rsrollen &auml;r inte bokad">


Distribut&ouml;r:


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/0/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som &auml;r distribut&ouml;r f&ouml;r en vallokal ansvarar f&ouml;r
att Piratpartiets valsedlar finns tillg&auml;ngliga i vallokalen under
s&aring; stor del som m&ouml;jligt av &ouml;ppettiderna. Det h&auml;r
&auml;r den viktigaste uppgiften, v&auml;lj den i f&ouml;rsta hand
om du har m&ouml;jlighet.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="F&ouml;rsta v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="F&ouml;rsta v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


F&ouml;rsta v&auml;rdpasset (08:00-12:00):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/1/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har f&ouml;rsta passet f&ouml;r en vallokal ska ta med sig
valsedlar till lokalen direkt n&auml;r den &ouml;ppnar, samt st&aring;

utanf&ouml;r lokalen fr&aring;n <strong>08:00</strong> till
<strong>12:00</strong>, g&auml;rna
kl&auml;dd i tydliga piratparti-kl&auml;der, f&ouml;r att dela ut
valsedlar till v&auml;ljare och se till att det alltid finns valsedlar
i vallokalen.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="Andra v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="Andra v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


Andra v&auml;rdpasset (12:00-16:30):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/2/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har andra passet tar &ouml;ver efter den som har f&ouml;rsta
passet och har samma uppgifter, f&ouml;rutom att han eller hon inte
tar med sig n&aring;gra valsedlar till lokalen eftersom de redan ska
finnas d&auml;r. Andra passet &auml;r mellan <strong>12:00</strong>

och <strong>16:30</strong>.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="Tredje v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="Tredje v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


Tredje v&auml;rdpasset (16:30-21:00):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/3/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har tredje passet tar &ouml;ver efter den som har andra
passet och har samma uppgifter. Tredje passet str&auml;cker sig
fr&aring;n <strong>16:30</strong> till <strong>21:00</strong>
n&auml;r vallokalen st&auml;nger.

</p>


</div>

<div style="clear: both"></div>
<div id="mapinfo">För många markeringar på kartan. Zooma in mer för att visa.</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">
<![CDATA[
function getMarkersUrl()
{

return "/json/markers/by_station_id/1308/";

}
]]>
</script>

</body>

</html>


IE 7:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-W3CDTD XHTML 1.0 TransitionalEN"

" http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>

<title>PP Valbok</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/site_media/css/style.css" />
<script type="text/javascript">

<![CDATA[
var IS_DEBUG = false;
]]>

</script>
<script src=" http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false;&amp;key=ABQIAAAAt3Q7odpwl5ZQl6nfwU5evhRuJVcBkjAYhy1Q70vIy3ec-srSkRSjoq2jhQGyOGE_6CjGdw1FOSVghQ" type="text/javascript"></script>
<script src="/site_media/js/mootools.js" type="text/javascript" ></script>
<script src="/site_media/js/maps.js" type="text/javascript" ></script>


</head>
<body class="map_page">


<div id="betawarning">DETTA SYSTEM ÄR UNDER BETATEST. PROVA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, ALLA REGISTRERINGAR ÅTERSTÄLLS DÅ SYSTEMET TAS I DRIFT.<br />BUGGRAPPORTER <a href="http://utv.piratpartiet.se/newticket?component=Valbokningen" target="_blank">HIT</a> (ange er epost som reporter för feedback).</div>


<div id="container">

<div class="box">
<h1>Vallokal: Alvik-Ersnäs</h1>
<hr/>
<div id="map_canvas"></div>
<div id="data">

<p><a href="/kommun/luleaa/">&lt;&lt; Tillbaka till kommunsidan</a></p>

<h3>Alvik-Ersnäs</h3>


<h4>Adress:</h4>
<p>

Matsalen<br/>
Ersnäsvägen 49<br/>


</p>


<h4>Ansvarig funktion&auml;r:</h4>
<p>


Ingen ansvarig funktion&auml;r finns.


</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/green_check.png"

alt="Distribut&ouml;rsrollen &auml;r bokad"
title="Distribut&ouml;rsrollen &auml;r bokad">


Distribut&ouml;r:


BOKAT


</h4>


<p>

Den som &auml;r distribut&ouml;r f&ouml;r en vallokal ansvarar f&ouml;r
att Piratpartiets valsedlar finns tillg&auml;ngliga i vallokalen under
s&aring; stor del som m&ouml;jligt av &ouml;ppettiderna. Det h&auml;r
&auml;r den viktigaste uppgiften, v&auml;lj den i f&ouml;rsta hand
om du har m&ouml;jlighet.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="F&ouml;rsta v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="F&ouml;rsta v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


F&ouml;rsta v&auml;rdpasset (08:00-12:00):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/1/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har f&ouml;rsta passet f&ouml;r en vallokal ska ta med sig
valsedlar till lokalen direkt n&auml;r den &ouml;ppnar, samt st&aring;
utanf&ouml;r lokalen fr&aring;n <strong>08:00</strong> till
<strong>12:00</strong>, g&auml;rna
kl&auml;dd i tydliga piratparti-kl&auml;der, f&ouml;r att dela ut
valsedlar till v&auml;ljare och se till att det alltid finns valsedlar
i vallokalen.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="Andra v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="Andra v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


Andra v&auml;rdpasset (12:00-16:30):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/2/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har andra passet tar &ouml;ver efter den som har f&ouml;rsta
passet och har samma uppgifter, f&ouml;rutom att han eller hon inte
tar med sig n&aring;gra valsedlar till lokalen eftersom de redan ska
finnas d&auml;r. Andra passet &auml;r mellan <strong>12:00</strong>
och <strong>16:30</strong>.

</p>


<h4>

<img src="/site_media/images/red_cross.png"

alt="Tredje v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat"
title="Tredje v&auml;rdpasset &auml;r inte bokat">


Tredje v&auml;rdpasset (16:30-21:00):


<a href="/kommun/luleaa/valdagslokal/alvik-ersnaes/boka/3/">BOKA</a>


</h4>


<p>

Den som har tredje passet tar &ouml;ver efter den som har andra
passet och har samma uppgifter. Tredje passet str&auml;cker sig
fr&aring;n <strong>16:30</strong> till <strong>21:00</strong>
n&auml;r vallokalen st&auml;nger.

</p>


</div>

<div style="clear: both"></div>
<div id="mapinfo">För många markeringar på kartan. Zooma in mer för att visa.</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">
<![CDATA[
function getMarkersUrl()
{

return "/json/markers/by_station_id/1308/";

}
]]>
</script>

</body>

</html>


Såg nu också att om man bokar med Firefox så blir den bara grön för IE7, och bokar man en annan med IE7 så blir den bara grön i Firefox. Den browsern man bokar med förblir röd x antal minuter. : )

comment:9 Changed 14 years ago by speakman

Tack så mycket för all hjälp att lösa det här!

Nu har jag avaktiverat ett av cachesystemen, som visade sig ställa till det med lite annat också. Kan du göra en ny kontroll och se om det fungerar bättre nu?

comment:10 Changed 14 years ago by tokfarlig@…

Nu funkar det som det ska direkt utan någon som helst fördröjning.
Snyggt jobbat!

comment:11 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.