Ticket #207 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

info@bengtcarlstrom.se

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

hej, jag har bokat upp mig för att se till att det finns valsedlar på följnade ställen:

  • Gamla stan bibliotek
  • Centralstationen
  • Europahuset
  • Kulturhuset

samt

  • Riksdagsbiblioteket
  • Stadshuset

De två senare fick jag ingen bekräftelse på, via mejl


MVH

/Bengt

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Svårt att säga vad detta berodde på men de lokalerna är iaf nu bokade och verifierade samt att mail har skickats ut de senaste dagarna utan problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.