Ticket #209 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Utlandet?

Reported by: nicco77@… Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords: länder, utlandet
Cc: rick.falkvinge@…, christian.engstrom@…

Description

Siten har missat konceptet att de finns länder, finns ju en hel del Svenskar som bor utomlands och har lust att dela ut valsedlar men de går inte att registera sig som utlandsboende, hur kommer de sig?

Rösta på blank valsedel med dålig handstil då man suttit framför en dator lite för länge, stor chans att den rösten inte räknas!

  • Nicolas

Attachments

euval_pp_counties_postcodes.jpg Download (148.4 KB) - added by nicco77@… 14 years ago.
Fel vid utlänsk postkod

Change History

Changed 14 years ago by nicco77@…

Fel vid utlänsk postkod

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by Adam Eltér

Håller med om att det är väldigt viktigt att detta implementeras!

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to Adam Eltér:

Håller med om att det är väldigt viktigt att detta implementeras!

Om 2 dar kan man rösta utomlands så om de skall vara till nån nytta så får de patchas typ igår...

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Det ligger saker med "blocking" prioritet på den svenska sidan. Det känns ändå viktigast att få till innan man tänker internationellt. Men koden ligger på  https://launchpad.net/ppvalbok så skicka in en patch så ser jag till att implementera den.

Så länge kan de som vill ha valsedlar till utlandet höra av sig till Jonatan Kindh: jonatan.kindh@…

comment:4 Changed 14 years ago by anonymous

Jag är inte en professionell utvecklare så de är nog bättre om nån som kan koden bidrar med en vettig patch.

Jag mailade Jonatan i Fredags utan respons..

Note: See TracTickets for help on using tickets.