Ticket #214 (closed Defekt: worksforme)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Mer Information fungerar ej

Reported by: mjaoo2000@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag klickar på Mer information så får jag upp...
Not Found

The requested URL /las-pa/ was not found on this server.
Apache/2.2.9 (Ubuntu) DAV/2 SVN/1.5.1 PHP/5.2.6-2ubuntu4.1 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.5.2 mod_wsgi/2.3 Server at valsedlar.piratpartiet.se Port 80

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Mycket märkligt. Här fungerar det. Fungerar det fortfarande inte hos dig? Annars kan du ha lyckats träffa precis då nya ändringar införs i koden. Då kan det finnas en lucka på runt sekunden då jag kan tänka mig att detta kan inträffa.

comment:2 Changed 15 years ago by JorgenL

Testat. Funkar.

Om det fortfarande inte funkar, prova att tömma webbläsarens cache, och testa igen, det kan vara nåt gammalt skräp som ligger ivägen.

Om felet kvarstår ändå, skapa en ny ticket..

comment:3 Changed 15 years ago by Richie

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.