Ticket #218 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Vissa vallokaler är uppdelade i två eller mer.

Reported by: Mr N Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jättebra bokningssystem, men det finns ett problem. Vissa vallokaler är uppdelade i två eller mer. Till exempel är Bromma 14, Blackeberg N och Bromma 15, Blackeberg V samma vallokal (men olika salar). Vore det inte bättre om de slogs ihop så att det inte blir så att två olika personer tar hand om var sin sal i samma byggnad. Eller att man när man bokar får som förslag att även boka de andra salarna på samma adress, så att sådant merarbete undviks.
 http://rickfalkvinge.se/2009/05/07/hjalp-till-att-fa-ut-valsedlarna/#comment-27169

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Tommy Florstedt

Bokning av vallokal i Stockholm har ett allvarligt fel
Sköndal V, Sköndal Ö, Sköndal S och Sköndal N står upptaget som 4 olika vallokaler men är i verkligheten samma lokal fast olika klassrum
Alla fyra har samma entre och gemensamt bord för valsedlar
Nu har en person bokat den som man kommer åt genom att klicka på kartan för då visas bara en av dessa områden
Samma systemfel finns på nästan alla vallokaler

comment:2 Changed 14 years ago by Richie

  • Priority changed from minor to major
  • Type changed from enhancement to defect

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Data om sånt finns inte på uppgifterna vi hämtar från val.se, och därför är det lite svårt att veta hur varje vallokal fungerar. Om ett ställe exempelvis har fyra ingångar från olika håll (S,V,Ö,N), så kanske det är nödvändigt med fyra olika värdar.

Vi får helt enkelt lita på att folk som bokar vet hur det ser ut på det stället. Annars kanske kommunledaren kan styra upp det i efterhand. Det är vart fall ingen bra lösning att låta systemet automatiskt gissa sig till hur det kanske fungerar.

comment:4 Changed 14 years ago by Mr N

Även om det behövs flera värdar behövs det nog i de flesta fall bara en distributör. Vore det inte bra med åtminstone ett tips om att som distributör gärna får boka alla bokningsobjekt på samma adress?

comment:5 Changed 14 years ago by speakman

Under  http://valsedlar.piratpartiet.se/las-pa/ kan man läsa:

" * Du kan vara distributör för fler än en vallokal, och det är något vi verkligen uppmuntrar."

comment:6 follow-up: ↓ 7 Changed 14 years ago by anonymous

Detta med ö v s n betyder bara valdistrikt inte lokal
Alla har samma entre med samma bord för valsedlar sedan går man till olika rum och röstar
Det finns enbart en vallokal i sthlm med två entreer
Jag har sett valias lista och den är helt solklar
Vallokal är vallokal och valdistrikt är något helt annat
Dessutom är det ett h-te att para ihop valdistrikt med vallokal
för det är ibland valdistrikt med olika namn i samma lokal
Dvs nuvarande system är värdelöst för vallokalbokning

comment:7 in reply to: ↑ 6 Changed 14 years ago by Oldtimer

Replying to anonymous:

Detta med ö v s n betyder bara valdistrikt inte lokal
Alla har samma entre med samma bord för valsedlar sedan går man till olika rum och röstar
Det finns enbart en vallokal i sthlm med två entreer
Jag har sett valias lista och den är helt solklar
Vallokal är vallokal och valdistrikt är något helt annat
Dessutom är det ett h-te att para ihop valdistrikt med vallokal
för det är ibland valdistrikt med olika namn i samma lokal
Dvs nuvarande system är värdelöst för vallokalbokning

Det där var inte helt sant. Varje valdistrikt har en utsedd lokal. Ibland har flera valdistrikt samma fysiska byggnad utpekad, men det går inte att se speciellt bra i datat från Valia. Som exempel kan vi ta valdistrikten Rävekärr 1 och Rävekärr 2 från min hemmakommun. Båda har Rävekärrsskolan som utpekad lokal, men det första valdistriket använder matsalen, medan det andra har ett klassrum några meter bort. Koordinaterna skiljer sig åt på sista siffran, så det går inte att automatiskt slå ihop dem heller. Dessutom framgår det ju inte hur det är dukat på plats - är det samma entré till båda lokalerna eller inte?

Det största problemet med det här systemet skulle jag vilja hävda är att det har kopplat bort kommunledaren från beslutsprocessen. Man kan boka sig och bli godkänd utan att den person som besitter lokal kunskap blir tillfrågad. I det gamla systemet (valet 2006) var det kommunledaren som granskade varje bokning och såg till att det blev vettigt. De autosvar som skickas från det här systemet gör det tyvärr oanvändbart. En av mina kommuner har redan råkat ut för totalt kaos där nästan alla vallokaler står som bokade, fast en person har tagit nästan allihop. Någon har tagit Rävekärr 1 medan en annan tagit Rävekärr 2 (som alltså ligger sex meter ifrån varandra). Och så vidare.

Man kan inte automatisera en sådan här process till 100%. Det behövs att den lokala organisationen används till annat än att skicka valsedlar via.

comment:8 Changed 14 years ago by speakman

Nu är vi väl lite off topic, men kan flika in att kommunledare kan gå in och plocka bort bokningar ganska enkelt. Logga in på förstasidan med samma uppgifter som till PirateWeb, och då kommer möjligheten att avboka (samt se vem som bokat) lokaler i sitt ansvarsområde. Detta görs på samma ställe som man annars bokar lokalerna.

comment:9 Changed 14 years ago by Mr N

Replying to speakman:

Under  http://valsedlar.piratpartiet.se/las-pa/ kan man läsa:

" * Du kan vara distributör för fler än en vallokal, och det är något vi verkligen uppmuntrar."

Jag läste det, men jag hade ändå ingen aning om att olika bokningsobjekt kunde motsvara samma vallokal och om du läser Ticket-texten så ser du att jag inte är ensam om det. Det innebär att de som inte aktivt letar efter fler vallokaler i närheten riskerar att bara boka in sig som distributör på en halv eller tredjedels vallokal när det skulle vara lika mycket jobb att förse alla salar med valsedlar.

Jag antar att det hänger på hur man tolkar vallokal. Själv tolkar jag det nog som plats/byggnad - inte som en specifik sal.

comment:10 Changed 14 years ago by speakman

Om du hittar ett säkert sätt att lösa det på så implementerar jag det gladeligen. Källkoden finns här:
 https://code.launchpad.net/~speakman/ppvalbok/trunk

comment:11 Changed 14 years ago by anonymous

Gör om gör rätt

comment:12 Changed 14 years ago by anonymous

Brännkyrka 12, Långsjö N Johan Skytteskolan Västerängsvägen 19
Brännkyrka 13, Långbro S Johan Skytteskolan Västerängsvägen 19
Brännkyrka 14, Långbro V Johan Skytteskolan Västerängsvägen 19

Som exempel
Så ser Sthlm ut hela vägen
Klickar man sedan via kartan för att boka så får man endast Brännkyrka 14
De andra sysns inte öht

comment:13 Changed 14 years ago by anonymous

Har nu räknat och sorterat
Systemet innehåller för stockholms kommun 461 vallokaler
I verkligheten är detta valdistrikt och antalet vallokaler är 139
med varierande antal valdistrikt knutna till sig
Värst är Engelbrektsskolan med 9 valdistrikt
Utgångspunkt för min beräkning är en pdf som finns på valia
 http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/kommun/01/80/index.html

Note: See TracTickets for help on using tickets.