Ticket #227 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

tokig kartplacering

Reported by: lillolas59@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Västmanlands län - Skinnskattebergs kommun: Förtidsröstningslokal Ekorrens Förskola, Riddarhyttan

Flaggan på kartan har hamnat nånstans utanför Sundsvall.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Detta går att korrigera själv, ifall man är inloggad administratör.
(Även om det inte är helt uppenbart...)

Gå till kartan där markören finns. Klicka och dra markören till rätt ställe.
Klart!

Lägg gärna en kommentar tillbaka om du löser det, annars får vi hitta nån som kan.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kontakta någon som har admin i ditt distrikt så kan hon/han korrigera positionen.

Det är viktigt att det blir gjort eftersom man numera kan exportera till gps och vi vill inte ha några ledsna distributörer som kör vilse.

Note: See TracTickets for help on using tickets.