Ticket #238 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Medlem får felaktig geografi, höör/hörby

Reported by: Anders Gillgard Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: geografi
Cc:

Description

i går fick jag in en medlem till höör men när jag kolla på den så står det hörby på den det är prg av grännserna här ner är jätte kompliserade så jag undrar om någon skulle kunna kolla upp det

Mvh Anders Gillgard

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by Todi

  • Priority changed from critical to minor
  • Summary changed from Ang Mellanskåne Eslöv höör hörby to Medlem får felaktig geografi, höör/hörby

Medlemsnummer och postnummer?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to Todi:

Medlemsnummer och postnummer?

55730 &24330

comment:4 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Keywords geografi added

comment:5 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.