Ticket #242 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Ta bort animationen på framsidan!

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Snälla, ta bort den rullande animationen i "Piratpartiet LIVE!"-kolumnen på framsidan eller lägg åtminstone in den i en IFRAME eller liknande så att man filtrera bort den. Sådant jävelskap är anledningen till att jag slutade läsa dn.se, det är tråkigt om man måste hoppa över piratpartiet.se av samma anledning.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

+1

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

synd att du inte gillar det - vi har fått många positiva responser också. Vi samlar feedback och kommer såklart att justera efterhand, men just nu tänker jag låta det vara.

du kan ju (om du använder firefox) sätta

#pplive-control {

display:none

}

i din userChrome.css

Note: See TracTickets for help on using tickets.