Ticket #252 (closed Defekt: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Statisik på Stockholms kommun stämmer inte

Reported by: utv.piratpartiet@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Grafen för Stockholms kommun stämmer inte enligt:
 http://data.piratpartiet.se/Charts/BallotDistroStatus.aspx

Så är 100% av förtidsröstnings lokalerna bokade men om man går in på
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/stockholm/
så finns det fortfarande 5 "lediga" förtidsröstningslokaler

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Tommy Florstedt

Och diffen har så länge jag sett det varit 5 hela tiden

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Är inte bara i Stockholm.

Här  http://data.piratpartiet.se/Charts/BallotDistroStatus.aspx?CircuitId=4 är det 200% täckning högst upp.

Här  http://data.piratpartiet.se/Charts/BallotDistroStatus.aspx?CircuitId=23 är det mer än 100% täckning på Västerås kommun, men går man in och kollar så är 3 lokaler obokade. Samma på Norberg, dom har en lokal som är obokad, men står ändå med 100% grönt. Finns fler likandana.

comment:3 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.