Ticket #253 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Vallokaler är bokade men visar inte det!

Reported by: andreas.melin80@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej skrev upp mig på tre stycken vallokaler för ett par dagar sedan Enskede 8, enskede 9 och Hägersten 29, dessa verkar ha blivit valbara igen, dvs ingen som anmält sig till dessa? ska jag anmäla mig igen eller är dessa bokade men att det grafiska gränssnittet inte visar det rätta?

MVH
Andreas Melin
0706575330

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Du ska ha fått ett mail med en länk som du använder för att bekräfta din bokning. Kan detta ha gått på avvägar?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Jag har fått alla mail och aktiverat dem! först såg det rätt ut dem var gula men distributörsrollen var bokad men nu senast när jag tittade var dessa röda igen.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

Prova boka dig igen så får vi se om det fungerar bättre.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas.melin80@…

Då var enskede 8 och 9 bokade igen men såg att Hägersten 29 är gul nu, och jag har inte bokat den! kan du se om det är jag eller någon annan som har den nu? vore tråkigt om den föll bort pga missförstånd!

comment:5 Changed 14 years ago by speakman

Ge mig URL:en till vallokalen så koller jag.

comment:7 Changed 14 years ago by speakman

Det är du som står som bokad på Hägersten 29. Däremot inte på varken 8 eller 9. Kan du ha råkat klickat fel?

comment:8 Changed 14 years ago by anonymous

klickar på länken som finns och kommer till en sida som säger att "bokningen är bekräftad" detta är gjort på både 8 och 9. konstigt, detta verkar fungera på alla utom de två då!

comment:9 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Jag tänkte att du kanske råkade välja fel vallokal från första början? Men nu verkar lokalerna vara bokade så det lär inte fungera att aktivera just dessa.

Öppna den här ticketen om liknande fenomen uppstår igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.