Ticket #256 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Information om namn på vallokal

Reported by: mats-ludvika Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Information om vallokalens namn saknas bland vallokaler, endast valkretsens namn finns angivet. Vallokalens namn bör stå angivet för att förenkla för partifunktionärer

Exempel:
Titta på  http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/ludvika/
Välj t.ex "Marnäs". Den enda info som finns där är "Högbergsgatan 19". Mer relevant info vore "Kyrkskolan", precis som det är angivet på  http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/kommun/20/85/index.html .

Samma sak med "Karlberg". Där står det "Biskopsvägen 10". "Marnäslidens samlingssal" hade varit mer relevant info.

Detta resonemang gäller för ALLA vallokaler, i alla fall i Ludvika och Smedjebacken.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

Att lägga till ett sådant fält i sig är inte så mycket jobb men att importera alla lokalnamn på ett pragmatiskt sätt är bökigare om det inte finns någon vettig export källa och jag antar att de flesta vill slippa att fylla i lokalnamnen manuellt?

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

Glöm inte att informera dina kamrater i distriktet att det nu även går att exportera lokaler till gps, då spelar lokalnmanet inte lika mycket roll. Om man har en gps dvs:)

comment:3 Changed 14 years ago by andreas

Ev stöd för att manuellt kunna editera lokalnamn, se http://utv.piratpartiet.se/ticket/240 för mer info.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat i samband med #221

Note: See TracTickets for help on using tickets.