Ticket #268 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Fel valkrets!

Reported by: sommarbacken@… Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: geografi
Cc:

Description

Hej! Som ny medlem över nätet och pga mitt angivna postnr (förmodar jag) har ni placerat mig i fel valkrets (Västmanland) istället för den jag verkligen tillhör (Örebro län). Jag får helat tiden fel "lokalinfo". Hur ändrar jag detta?

mvh
Petter

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Men... riddarhyttan tillhör väl skinnskatteberg? Som ligger i västmanlands län?

/Jörgen

comment:2 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Keywords geografi added

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to trivial

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Antar att jörgen hade rätt

Note: See TracTickets for help on using tickets.