Ticket #271 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Problem med inloggning via ValidateTicket.aspx

Reported by: andreas Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

På val-lokal boknings sajten använder vi  https://pirateweb.net/Pages/Security/ValidateTicket.aspx för inloggning.

Om någon utan piratpartiett.se mail loggar in får man xml i respons typ så här

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<ROOT><USER><ID>1234</ID><NAME>Sven Svensson</NAME><EMAIL></EMAIL></USER><GEOGRAPHIESFORORGANIZATION orgid="1" gen="-1" /></ROOT>

Är det vanskligt att få den alternativa mail adressen i <email></email> om man inte har någon piratpartiet.se mail?

Det skulle underlätta extremt får våra utvecklare av valboken.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Har ändrat. Tänk dock på att det inte är sannolikt att en person utan pp-mail har nån funktionärspost.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

Grymt! Tack!

Nej det är jag medveten om men det underlättar för våra utvecklare av valboken som inte är funktionärer på riktigt men behöver kunna vara det när de utvecklar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.