Ticket #280 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

intressant länk

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag bloggar inte, inte heller har jag någon hemsida. Men jag vill framföra denna länk, men vet inte hur det ska kunna nå den breda massan.

 http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=68548&storyID=41449

Debattinlägget är skrivet av Nils Trovalds, jodå det är rätt, Linus pappa.

mvh

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Hej

Föreslår att du provar forumet

 http://forum.piratpartiet.se/

Eller IRC

irc.piratpartiet.se #piratpartiet

Note: See TracTickets for help on using tickets.