Ticket #297 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Vallokal saknas

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Mangskog finns med här:
 http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/valdistrikt/17/84/1021/index.html

Men jag hittar den varken under Arvika eller Sunne i valsedlar.piratpartiet.se och det borde den ju vara.

Med Vänlig Hälsning
C Magnus Berglund
Valkretsledare Värmland

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by dansve

  • Owner changed from mini to speakman
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

comment:3 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.