Ticket #298 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Partifunktionär kan boka upp lokaler utan att det syns för övriga medlemmar

Reported by: mats-ludvika Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vill ha en "flagga" som anger att partifunktionär i värsta fall tar distributörsrollen ifall ingen annan volontär tar den.

Syftet är att kunna ge partiet centralt informationen att lokalen i värsta fall ändå distribueras av en partifunktionär, men att lokalen samtidigt ska vara bokningsbar av en volontär.

T.ex har vi i Smedjebacken en stor förtidsröstningslokal som inte är inbokad av någon volontär. Om ingen bokar den kommer jag själv ta på mig den, men jag vill gärna att någon annan tar den. Därför vill jag inte boka in mitt namn på den i systemet _och på så sätt låsa den_.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.