Ticket #308 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet)

Reported by: AndersHedberg Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det går ibland ut mycket epost till medlemmarna. Det klagas. Ett system som samordnar utskicken till ett per dag hade kanske inte varit så dumt.

Ett förslag är att de skrivs på syd.piratpartiet.se och sen bara länkas in i dagens utskick om det är någon ny postning där.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by simon.bohlin@…

  • Summary changed from Samordnade epostutskick to Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet)

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tydligare inom ledningen vem som ska skicka mail löser detta. Vi behöver ingen teknisk lösning för detta.

comment:4 Changed 12 years ago by anonymous

Alla mail jag pratar om är relevanta, men det som är relevant i Sölvesborg är det kanske inte i Umeå. Medlemmen kan idag under en och samma dag få ett mail från sin kommun, ett från sin valkrets, ett från distriktet och ett från partiledningen. Det gör att folk inte läser utskicken alls, eftersom samma information står i var och ett (vi behöver folk som ska dela ut valsedlar), men den detaljerade informationen om att "vi ska träffas kl 15 utanför Ica i Sölvesborg och visa hur man gör" försvinner i mängden.

comment:5 Changed 12 years ago by agnesson

Exakt. Därför behöver ledningen styra upp vem som ska få skicka mail till den lokala medlemmen. Jag håller med om att det var ett problem förra valet, men jag vidhåller att det inte behövs en teknisk lösning för detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.