Ticket #318 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Lathund vid misstänkt valsedelsfusk kraschar

Reported by: Tommy Florstedt Owned by: Jens Ayton
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Når man försöker hämta dessa lathundar med firefox 3.0.10 så kraschar firefox
IE 7.0 fungerar

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jens Ayton

  • Owner changed from mini to Jens Ayton
  • Status changed from new to accepted

Jag har testat med Firefox 3.0.10 i Mac OS 10.5.7, Windows 7 RC och Ubuntu 8.04 utan problem. Kan du förtydliga vad som händer?

comment:4 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.