Ticket #32 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Leta upp husvagn

Reported by: duke_h3 Owned by: duke_h3
Priority: major Milestone:
Component: Husvagnsprojektet Keywords:
Cc:

Description


Change History

comment:1 Changed 14 years ago by duke_h3

  • Owner changed from duke_test to duke_h3
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Vi har fått en förfrågan om att köpa en husvagn för 5000 kr.

comment:3 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Rene har varit och tittat på en annan husvagn i Tyresjö. Det gick inte att ta sig in i den och den är inte aktuell längre.

comment:4 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Bild på Pannkakskyrkans husvagn  http://www.pannkakskyrkan.se/images/P7080059.jpg

comment:5 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Lada för förvaring finns enligt Rene.

comment:6 Changed 14 years ago by Marcus Wilnerzon

 http://www.blocket.se/landskrona/Husvagn_Jaktbod_Battrailer_21584732.htm?ca=23_4&w=1
Kanske kan vara värt att ta kontakt med ägaren av den och kanske åka och se på den? Har själv ingen möjlighet att åka och titta på den, tyvärr.

comment:7 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.