Ticket #321 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Önskar kunna lägga in folk via admingränssnittet

Reported by: goran.axelsson@… Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag har bokat in röstningslokaler genom att ringa personer i närheten. Det går alldeles utmärkt att få in dom i systemet men om dom inte svarar på returmailet så trillar dom bort inom tre timmar.
Det är ju långt från säkert att folk kan kolla sin mail i tid så det skulle vara bra om man som admin skulle kunna tvinga in folk i valsystemet. Uppgifterna är ju bara att kopiera in från pirateweb och kan göras manuellt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Oldtimer

+1

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

 • Priority changed from major to blocker
 • Status changed from new to accepted

Jättebra idé, nånting som jag absolut kommer prioritera.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

Nu krävs ingen bekräftelse för lokaler som bokas av administratörer till den regionen. Inget mail skickas ut öht, den blir automatiskt bekräftad vid bokning.

comment:4 Changed 14 years ago by Oldtimer

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Jag provade just detta. Verkar inte fungera.

 1. Valde kommun Kungälv
 2. Valde vallokal Iskällans Förskola
 3. Matade in uppgifterna för en volontär
 4. Fick upp en informationssida om bekräftelsemejl som tidigare
 5. I den administrativa delen står bokningen som (obekr.)

comment:5 Changed 14 years ago by Oldtimer

...och mycket riktigt försvann bokningen efter tre timmar eftersom volontären inte klickade på länken i tid.

Så, nej, detta fungerar inte.

comment:6 Changed 14 years ago by Oldtimer

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

Det började fungera någon gång under dagen. Den kanske bara behövde bli varm i kläderna...

comment:7 Changed 14 years ago by speakman

Jag har skrivit om mekanismen för bokningen av administratörer. Såg att den inte propagerade för ändringen för statistiken bl.a.. Nu ska det defintivt fungera.

Note: See TracTickets for help on using tickets.