Ticket #331 (closed Defekt: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Hemsidan har slarvfel gömda överallt i XHTML-koden

Reported by: frozen Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Kanske ett getöga på den detaljen vore i sin ordning, jag märker saker som oavslutade taggar, fel/saknade attributnamn, "bad practice"-spacers...
Jag skulle kunna ställa upp på att rengöra den om ingen annan gärna vill. :]

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Åh, om du har tid med det är det ju bra! Det är ju lite klurigt eftersom innehållet kommer från en massa olika källor, typ javascript, template, PHPkod, textfält som folk fyllt i mm. Men visst är det bra om vi fixar det. Rapportera in i denna buggen så tar vi det så fort det går.

comment:2 Changed 13 years ago by BeholdMyGlory

Jag kom just hit för att klaga på samma sak. Sidan är inte ens i närheten av att valideras, och det tycker jag är mycket dåligt med tanke på att ni ändå använder en doctype, och XHTML dessutom. Om ni inte tänker göra så sidan validerar tycker jag inte att ni ska använda en doctype över huvud taget. Dock kan jag tänka mig att försöka skriva ihop ett par patches som fixar dessa problem, jag återkommer med detta.

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to duplicate

Ettan kommer förr eller senare att ersättas. Hur som helst är denna dessutom en dublett av http://utv.piratpartiet.se/ticket/755

Note: See TracTickets for help on using tickets.