Ticket #351 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: nilspelle@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej!
Helt plötsligt verkar sidan lite mysko renderad. testade både FF och IE, lika fel.
Det gröna "engagera dig" lägger sig över en del av resten av sidan
och citatet upptill. Headern med piratlogon och menyn kommer dubbelt på sidan. Nåt verkar ha gått galet eller är sidan hackad av Pontén??
;)
pirathälsningar
Nilsson, Östersund

Attachments

piratfel.jpg Download (226.2 KB) - added by nilspelle@… 14 years ago.
screenshot

Change History

Changed 14 years ago by nilspelle@…

screenshot

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tror att detta är åtgärdat, hojta om du ser det igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.