Ticket #362 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Promillesiffror på medlemsantalssidan?

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Skulle det inte vara relevant att ha en sammanfattande promillemätare på den huvudsakliga medlemsantalssidan ( http://www.piratpartiet.se/medlemsantal)?

För PP av hela befolkningen, och för UP av befolkningen i de formellt tillåtna åldersgrupperna.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det väcker frågor så som; för PP, borde man hellre ta promille av enbart den röstberättigade delen av befolkningen? Den siffran finns hos val.se. Och för UP kanske det går fiska hos Ungdomsstyrelsen efter den siffran.

Men jag föreslår att detta inte läggs till på sidan. Förklara gärna vad nyttan/glädjen med en sådant stapel är och övertyga mig/någon (lobby-arbete!) så kan funktionen säkert införas.

Note: See TracTickets for help on using tickets.