Ticket #373 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Saknas referenser till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent

Reported by: benjamin.lindberg@… Owned by: mini
Priority: critical Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej, tycker det är bra att ni hänvisar till lagen men det måste ju finnas några domar ni kan hänvisa till så man kan kolla era påståendes korrekthet, skulle vara tacksam med ett svar på mail som hänvisar till domar om ni väljer att inte lägga upp det på sidan.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Angående sidan http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent to Saknas refern till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Saknas refern till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent to Saknas referenser till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:4 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.