Ticket #396 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/styrelse

Reported by: robertekman@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Ni vill att folk ska skänka små eller stora summor pengar vilket är bra, vad ni också bör ha är annat folk kan skänka såsom datorer, skrivare, skrivbord... ja allt som kan tänkas behövas på era kontor. För ni är ju beroende av medlemmarnas gåvor så jag utesluter att ni har en våning på östermalm med 30 nya laptops och lcd tv skärmar i taket

MVH robert ekman, hängiven pirat.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Tack för tipset. När vi öppnar vårt första kontor kommer detta säkert att bli aktuellt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.