Ticket #403 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

live.piratpartiet.se, dala demokraten

Reported by: tor.hammar@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Vi får många träffar hos dalademokraten som är helt irrelevanta. se under "Nyheter om piratpartiet"-flödet.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

ja, det är google news som spökar. har du ett tips om en bättre nyhetssöktjänst? förutom sesam då, som lägger ner om en vecka.

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by tor.hammar@…

Replying to mini:

ja, det är google news som spökar. har du ett tips om en bättre nyhetssöktjänst? förutom sesam då, som lägger ner om en vecka.

vet ej, yahoo? ( http://news.search.yahoo.com/) ingen aning om de är likvärdiga.

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Har bytt till frisim, som just nu funkar rätt bra. Ska kolla eniro så småningom.

Note: See TracTickets for help on using tickets.