Ticket #417 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: Pimaa_@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

tjena.

Jag heter Pierre Hagström.
får massa mejl av er hela tiden som jag inte orkar med.

hur går jag ur erat parti?

MVH

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Oj, ledsen för sent svar. Du kontaktar din lokala kontaktperson, som du bäst hittar via hemsidan,  http://piratpartiet.se (se kartan nere till höger), eller i välkomstmailet du fick.

Annars kan du lätt avprenumerera på nyhetsbreven. Det gör du i  http://pirateweb.net

Note: See TracTickets for help on using tickets.