Ticket #421 (new Förbättring)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det vore kanon med ett snabbversion av
 https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx

Kort och gott som nuvarande fast man istället för en list på alla lokalföreningar enbart väljer PP/UP och medlemmar placeras i lokalavdelning beroende på var de bor (precis som på blipirat.nu)

Tillägget vore guld värt när man massregistrerar medlemsblanketter :)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Hmm, men varför inte använda blipirat.nu då?

/Jörgen

comment:2 Changed 14 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to minor

Framförallt därför att man på blipirat.nu ska välja ett lösenord, medan formuläret i pirateweb gör att medlemmen får ett slumpat lösenord utskickat.

Liten annan detalj är att formuläret i pirateweb är en enda sida (snabbare än flersidig), samt att formuläret visas direkt efter registrering vilket även det sparar tid när man registrerar många..

Note: See TracTickets for help on using tickets.