Ticket #430 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

tips till nyhetsflödet

Reported by: mattias.andersson_@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Tänkte tipsa min egen blogg till nyhetsflödet :  http://northpirate.wordpress.com/
Jag är Piratpartist och skriver uteslutande om demokrati och politik i bloggen. Jag sitter just nu som ordförande i Ung Pirat i kalix somt kommunledare för kommunen. En liten norrländsk fläkt i Piratvärlden ;)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tillagd för ett tag sen, tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.