Ticket #437 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

MemberCountHistoryPerGeography: No data

Reported by: Björn Ondlund Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

 https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistoryPerGeography.aspx

[11:12:42] Björn Odlund skriver: ibland (verkar vara när man gjort en sökning och vill göra en till) får man dock "The state information is invalid for this page and might be corrupted."
[11:13:05] Björn Odlund skriver: funkar dock att stänga ner webläsaren och öppna igen.
[11:13:14] Björn Odlund skriver: men behöver nog benas ut ;)

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Jag lyckas inte få den att bomba...

Det är inte att du trycker på nåt under tiden den laddar om nåt, så att den kommer i otakt där på nåt sätt?

Är dt förresten i den "beställningen" eller i diagrambilden det bombar. Och hur kommer du till den andra sökningen? Med back från diagrammet? Isåfall kan det bli väldigt knas, för då laddar den in gammal info och skickar den en gång till.

Testa om det räcker att ställa cursorn på adressfältet och trycka return, då ska den ta sidan "från början".

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by bjorn.odlund@…

Är dt förresten i den "beställningen" eller i diagrambilden det bombar. Och hur kommer du till den andra sökningen? Med back från diagrammet?

Yes, det är när man använder back-knappen det blir knas. Kanske vore det en idé att länken med diagramet/bilden öppnas i en ny flik/fönster för att undvika detta?

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Priority changed from minor to trivial
  • Summary changed from Medlemsgraf halvtrasig to MemberCountHistoryPerGeography: länk till genererad graf ska öppnas med target=_blank

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Priority changed from trivial to major
  • Summary changed from MemberCountHistoryPerGeography: länk till genererad graf ska öppnas med target=_blank to MemberCountHistoryPerGeography: No data

Fungerar inte alls. No data.

comment:5 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.