Ticket #441 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Medlemspolls

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[13:08:01] Rikard Fröberg razor says: jag föreslår fler medlems polls där vi kan mäta vad fler än forumrävar tycker. förslagsvis så frågar vi i medlemsutskick och inte på forumet i sådana polls. det är ett stort motstånd till att regga sig på forumet och sedan koppla nick till medlemsprofilen. jag har ingen teknisk lösning där men det kommer vi säkert på om vi kliar oss lite i huvudet.
[13:08:06] Rikard Fröberg razor says: *medlemspolls
[13:10:24] Rikard Fröberg razor says: en lösning som jag kommer på är att skripta ett utskick och i varje mail inkludera en länk med en unik hash av medlemsnummer och något mer, så att man måste fått mailet för att kunna rösta på en sida och man kan bara rösta en gång.
[13:11:01] Rikard Fröberg razor says: om vi nu skulle vilja ha fler medlemsomröstningar för att mäta lite intern opinion vill säga. bara ett förslag från min sida.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from mini to Todi
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

Tja, det går ju att fixa.

Jag antar att det ska vara ett verktyg för styrelsen i huvudsak, annars lär medlemmarna rätt snart tröttna på att svara på polls. (Ska foliehatt vara obligatoriskt?...)

Finns det ett genuint intresse från styrelsen att använda ett sånt verktyg? I så fall är det inte så förfärligt många timmars jobb att bygga det.

comment:2 Changed 14 years ago by Jan Lindrgen

Gert Löwenhamn i Stockholm har arbetat på en site med säkra omröstningar inför valet av ny distriktsledare i Stockholmsdistriktet. Går det inte att använda sig av det arbete han har lagt ner på nåt sätt?

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

FÖrfrågan måste komma från ledningen eller styrelsen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.