Ticket #444 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Ang Hax blogg

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag vill börja med att säga att jag respekterar Hax och det han gör för partiet. Dock är det lite tråkigt att behöva läsa om hans privata och inte så lite högerorienterade åsikter på live.piratpartiet.se. Dels går de rakt emot partilinjen och dels sticker det i ögonen på våra lite mer vänsterorienterade medlemmar. Vid försök att samtala med Hax om att tona ner högerpropagandan något svarar Hax:

"Well, detta har alltid varit, är fortfarande och kommer att fortsätta vara min helt privata blogg. (Om det är ett problem att PP live länkar till den, så får de väl sluta göra det.)"

Med det uttalandet från Hax kan jag inte göra annat än förorda att live.piratpartiet.se inte längre följer Hax privata blogg. Det är tråkigt att behöva göra det eftersom jag annars uppskattar hans grävande och mycket insiktsfulla medborgarjournalistik.

Mvh,

Sammy Nordström
Samordnare för Piratpartiet i Söderköping

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Utmärkt att detta diskuteras. Jag tycker HAX har helt rätt - om hans inlägg inte passar tar vi helt enkelt bort dem. Det är fel att censurera hans blogg, men livesidan styr vi över.

Det är jag som frågat HAX om medverkan dessutom, inte HAX som bett om att vara med. HAX har själv angett kategorierna

integritet Storebror FRA teledatalagring Piratpartiet upphovsrätt fildelning

som lämpliga. vilket ju verkar ok.

Jag har hittills tolererat personliga åsikter på den sidan (det finns faktiskt både mer socialliberala åsikter och vänsterröster representerade i innehållet).

Om vi ska ändra på det måste vi hitta en rimlig policy för vad som ska vara med på sidan. Jag går inte med på att ta bort en enskild blogg baserat på ett enskilt klagomål, men bättre principer är välkomna.

Jag är alltså i högsta grad öppen för input på den punkten.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

 http://forum.piratpartiet.se/Topic167221-87-1.aspx

Har bett om input på forumet. Kommentera gärna där.

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Just HAX har nu skärpt upp sin taggning lite (bara "piratfrågor" och "Piratpartiet"), men den generella diskussionen fortsätter i forumet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.