Ticket #466 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

medlem kvar trots avslutade medlemsskap

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Medlem med dubbelmedlemskap 2477 och 10052 har kvar det senare trots att alla medlemsskap är borttagna på 10052 och alla prenumerationer avslutade.

Kan ha att göra med att 10052 var också aktivist.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

Definiera "har kvar"? 10052 syns inte i PW när jag letar.

comment:2 Changed 13 years ago by marten.fjallstrom@…

Har kvar = Syns när jag letar

Märkte just att det hittas om man söker på namnet (hittas på 2477) men inte om man söker på det högre medlemsnumret.

comment:3 Changed 13 years ago by mini

Då förstår jag inte. Vill personen helt avsluta sitt medlemskap? Problemet med dubbelmedlemskapet verkar ju löst, eller?

comment:4 Changed 13 years ago by marten.fjallstrom@…

För medlemmen är problemet (antagligen) löst.

Ur databasperspektiv är det en bugg att 10052 inte försvinner när sista medlemsskapet för det tas bort.

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Haha, enligt uppgift är problemet ditt. Du har rätt att se raderade medlemmar. Stänger ...

Note: See TracTickets for help on using tickets.